Polityka prywatności
Biura Wycen i Obrotu Nieruchomościami
PROINVEST

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BIURO WYCEN i OBROTU NIERUCHOMOŚCIMI PROINVEST JAROSŁA HOŁUBOWICZ, NIP 612-134-07-61, siedziba 59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 4/4, Oddział Lubin (59-300), ul. Armii Krajowej 28b

Adres poczty elektronicznej: biuro@proinvest.nieruchomosci.pl.

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi jak wyżej.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą udzielona w celu realizacji zamówienia z naszej firmy.

Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres dostawy, adres klienta, nr telefonu itp.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli prawo np. podatkowe na to pozwala.

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę, prognozę w szczególności takich aspektów jak wiarygodność, lokalizacja. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej jeśli jest wyrażona taka zgoda.

Sprzeciw w stosunku do powyższych czynności co do osoby której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora.