Grunty - działka budowlana, 8 300 m2, Bolesławiec

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Bolesławiec

Cena: 200 000 PLN

24 PLN/m2

Mariola Hołubowicz
nr licencji: 2414
607 077 268
biuro@proinvest.nieruchomosci.pl

Opis

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 257/2 o powierzchni 0,83 ha, położona przy ulicy Rzecznej w Osiecznicy, w odległości ok. 10-20 m od zachodniego brzegu rzeki Kwisa, na wysokości zamku Kliczków (po drugiej stronie). Teren działki w większości płaski. Wschodnią granicą działka przylega do ulicy Rzecznej o nawierzchni asfaltowej. W drodze znajduje się sieć wodna, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, energii elektrycznej. Na terenie działki brak podziemnych czy nadziemnych instalacji ograniczających możliwość zabudowy. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje na tę chwilę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone uchwałą XLVIII/248/2014 Rady Gminy Osiecznica z 25.02.2014 r. Tu działka oznaczona jest jako tereny zainwestowania wiejskiego. Od 2016 r. opracowywany był nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest na etapie końcowym.
W projekcie tego planu działka leży w strefie oznaczonej symbolem MN2, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (bez bliższego określenia - co oznacza zabudowę wolnostojącą, bliźniaczą lub szeregową).
Przeznaczenie uzupełniające : usługi turystyki i rekreacji, zabudowa letniskowa, działalność agroturystyczna, inne usługi towarzyszące, z możliwością lokalizowania ich samodzielnie za wyjątkiem działalności uciążliwych, urządzenia towarzyszące.
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej wynosi 800 m2. Odnośnie dalszych szczegółów planu wiedzy zasięgnąć można w Gminie Osiecznica. Prawdopodobny czas zatwierdzenia uchwały (planu) przez Radę Gminy jeszcze w roku 2021.

Kupujący nie płaci prowizji. Telefon do właściciela 602 401 784.

Szczegóły

Numer oferty 17910519
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 200 000 PLN
Cena za m2 24 PLN
Powierzchnia 8 300 m2
Miejscowość Bolesławiec
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Rzeczna
Powiat bolesławiecki
Gmina Bolesławiec (gm)